Baby Fasciatherapie

Fasciatherapie stamt af van de osteopathie en is een ideale behandelingswijze voor baby’s en kinderen.

1.Huilbaby’s : een toelichting

We onderscheiden 3 mogelijke categorieën van oorzaken bij huilbaby ‘s:

  • STRUCTUREEL NIVEAU scheefstand nek, afgeplatte schedel
  • PSYCHO-EMOTIONEEL NIVEAU stress door vroeggeboorte, ingeleide bevalling, keizersnede
  • FUNDAMENTEEL NIVEAU geboortetrauma, de baby kan niet gescheiden zijn van de moeder

Een huilbaby kan een blokkade hebben in één of  meerdere niveau’s tegelijk.

2. Belang van de fasciabehandeling voor huilbaby’s

In geval van de structurele problemen werken we met een specifieke biomechanica. We trachten het lichaamsplan van de baby te herstellen. Hierbij werken we in de drie bewegingsplannen (voor-achter, hoog-laag, boven-onder) Dit is cruciaal voor een goede psychomotorische ontwikkeling van de baby. De baby zit goed, kruipt symmetrisch, rolt over beide zijden, …

Op psycho-emotioneel niveau werken we voornamelijk op de harmonisatie van 5 grote systemen: het autonoom zenuwstelsel, het immunitair systeem, het hormonaal systeem, de bloedcirculatie en het pijnsysteem. De baby slaapt goed, eet goed, is blij, heeft een goede stoelgang en vertering, heeft een gezonde kleur,…

Bij het fundamenteel niveau heeft de baby vaak problemen om in relatie te treden in de eerste plaats met zichzelf, de ander of de omgeving. Hier werken we voornamelijk op het lichaamsbewustzijn. De behandeling heeft effect op het gevoel van zelfvertrouwen , bestaanszekerheid. De baby is vertrouwd in en met zijn eigen lichaam en kan dan kan ook met een goed inschattingsvermogen nieuwsgierig op ontdekking.
Samengevat kunnen we stellen dat we via fasciatherapie de beweeglijkheid, de gevoeligheid en het bewustzijn trachten te optimaliseren.

3 Specifieke benadering door de fasciatherapeut

De fasciatherapeut neemt een rustige werkhouding aan, schept een omgeving van vertrouwen voor de baby. De manuele behandeling bestaat uit handgrepen op onder andere het bekken, het middenrif en het hoofd. Er wordt een evaluatie gemaakt van de gespannen en onstpannen zones in het lichaam van de baby. vb: overstrekking van de benen of het hele lichaampje wijzen dikwijls op problemen of pijn.

Op het einde van de behandeling geeft de fasciatherapeut een samenvatting over de de vaststellingen en eventuele nuttige tips aan de ouders met betrekking tot houdingen en dergelijke.

De behandelingsduur varieert tussen een half uur en een uur.