Bemiddeling en geweldloze communicatie

Conflicten maken deel uit van het leven. Heel vaak zijn we goed in staat om onze eigen problemen op te lossen. En als dat niet lukt, kunnen we nog altijd naar de rechtbank stappen.

Maar een rechtszaak leidt vaak tot een onherstelbare breuk in relaties, vooral in conflicten met mensen uit de onmiddellijke omgeving, zoals familieleden, buren, een werkgever,… Een rechtszaak brengt geen snelle oplossing, en er is altijd een winnaar en een verliezer.

Bemiddeling is een nieuwe en alternatieve manier om conflicten op te lossen. Het is vaak makkelijker over een conflict te praten met een neutrale derde; iemand die er volledig buitenstaat. Die rol neemt de bemiddelaar op zich.

Het doel van bemiddeling is een oplossing te vinden die voor de beide partijen aanvaardbaar is. Onder mijn begeleiding als bemiddelaar gaan jullie het gesprek aan zodat er zonder gevaar voor miscommunicatie gezocht kan worden naar mogelijke oplossingen. Je doet het zelf, met als basis een positieve ingesteldheid en de wil van alle betrokkenen om samen een oplossing te vinden.

Soms weet je niet of de andere persoon openstaat voor bemiddeling. Je wilt voorstellen om te praten, maar je weet niet hoe. Als bemiddelaar kan ik je dan helpen contact te nemen. Ik kan jullie in dat geval ook afzonderlijk uitnodigen om te polsen of bemiddeling een optie is.

Indien gewenst help ik jullie ook om het akkoord op een juiste en sluitende manier op papier te zetten, zodat er een document is waar jullie steeds op kunnen terugvallen. Dat akkoord kan eventueel ook door de bevoegde rechter in een vonnis bekrachtigd worden. Dit noemen we ‘het akkoord homologeren’ (homologatie).

Soms is het niet nodig om een overeenkomst op te maken, maar gewoon een betere communicatie te verkrijgen. De communicatie met je partner, kinderen, werkcollega’s, enz. verloopt stroef met regelmatige strubbelingen die altijd hetzelfde stramien volgen. Je zou wel beter willen kunnen praten met de ander, maar je weet niet hoe. Om hieraan te verhelpen geef ik coaching om je communicatievaardigheden te verbeteren. Hiervoor gebruik ik de theorie van “geweldloze communicatie” van Pat Patfoort en van Marshall Rosenberg. Dit kan zowel in individuele als in gezamenlijke gesprekken.

Hier kom je zelf sterker uit!

Zie ook www.bemiddelingsteam.be