Causale voetreflexologie

Onze voeten… We lopen er de hele dag op rond en ze dragen ons door het leven. Helaas vergeten we ze vaak, want ze zijn zo ver weg van ons hoofd. En toch zijn ze belangrijker dan we beseffen, want in elke voet zitten reflexpunten die overeenstemmen met bepaalde zones in het lichaam. Alles is met elkaar verbonden.

Een orgaan dat gezond is, heeft een eigen beweging en kan daardoor zijn functie correct uitvoeren. Soms kan het gebeuren dat een orgaan zijn beweging verliest (bijv. door operaties/trauma, toxines, ouderdom, emoties, bewegingsverlies van naburig gelegen organen,…) en minder goed zijn functie kan vervullen. Door corresponderende zones in de voeten te bewerken, wordt de beweging van de organen hersteld.

Causale voetreflexologie gaat op zoek naar de oorzaak van bepaalde klachten.

Tijdens een voetbehandeling worden zones van organen ook bewerkt in samenhang met de corresponderende emotionele zones in de hersenen zodat er ook aandacht is voor de eenheid van lichaam en geest.

Let wel; een causale voetreflexbehandeling is niet voor iedereen geschikt! Na een grondige bevraging zal blijken of causale voetreflexbehandeling aangewezen is voor jou. Een behandeling van de voeten kan vervolgens gestart worden als er geen tegenindicaties zijn.

Een sessie duurt minimaal 1 uur en 15 minuten, met een maximum van anderhalf uur. Bij de eerste afspraak moet er meer tijd voorzien worden omwille van de bevraging.

Ook voor kinderen

Causale voetreflexologie kan ook bij kinderen toegepast worden en heeft vaak snel een positief resultaat. Bij een kind kan je namelijk veel sneller naar de oorzaak van problemen gaan omdat ze minder bagage met zich meedragen dan een volwassene.

Voor meer info: zie Kindervoetreflexologie