Hendrickx Methode

Dit is een kritische ontwikkelingsbegeleiding waarbij zowel rekening gehouden wordt met de stoornis zelf als met het hele gedragssysteem. Men vertrekt vanuit de reeds bestaande mogelijkheden en men bouwt deze verder uit via het lichaam.

De kritische ontwikkelingsbegeleider benadert de mens als een persoon-in-ontwikkeling, die zelf bepaalt hoe en wanneer zij/hij zich aanpast aan de kenmerken, veranderingen en actuele eisen van de omgeving.

De klemtoon wordt gelegd op de persoon die zelfstandig functioneert, daarbij zichzelf in stand houdt en die zich op eigen initiatief ontwikkelt in een natuurlijke, materiële, tijdruimtelijke en sociale wereld.

Deze visie op de persoon als autonoom gedragssysteem houdt in dat “opvoeding” begrepen moet worden als een individueel passende begeleiding van de persoonlijke, van binnenuit bepaalde levensdynamiek.

Vandaar het beklemtoonde gebruik van de termen  “begeleiding” en “begeleider”. Met “kritisch” wordt bedoeld dat de begeleiding op elk moment “individueel passend” gepland en georganiseerd wordt.

Kritisch begeleiden betekent dan dat men altijd principieel vertrekt van wat de persoon actueel is en kan, en niet van wat zij/hij zou moeten zijn en kunnen.

Men toont respect en geduldig begrip voor (storende) tekortkomingen en onvermogen.

Het betekent dat de ontwikkelingsbegeleider altijd vertrekt van “haalbare uitdagingen” die passen bij de actuele leefsituatie, de zingeving en de prestatiebekwaamheid van de begeleide persoon.

U kan over deze methode meer informatie terugvinden op vkoh.eu.