Kinesitherapie

Als kinesitherapeute richt ik mij vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

Onze kinesitherapeutische hulpverlening  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij  zich bevinden.

De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Volgens de wettelijke bepalingen werkt de kinesitherapeut vandaag nog steeds op basis van een medisch voorschrift.

Een goede samenwerking en afstemming met alle zorgverstrekkers (zowel van ’t Huys- als externe therapeuten) is een bewuste keuze van ons centrum.

Mieke van Wilderen